Den spede begynnelse

26. november: Styremøte Dagsrud – vedtak om å invitere til fellesmøte med andre institusjonslag.