Etablering av nytt kontor

Skolering av tillitsvalgte.

Likemannsarbeid.

Høring om finansiering og brukerbetaling.