Hvem er vi?

LUPE er landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende – en politisk uavhengig organisasjon som arbeider med og for mennesker med utviklingshemming. Arbeidet bygger på frivillighet. 

Historien vår

LUPE ble stiftet i 1990 med fellesmøte på Bø hvor 30 representanter fra NFU-lag og foreldreforeninger dannet en samarbeidsgruppe. Du kan lese mer om historien vår under Lupeorg.no/historien.

Formål

  • At mennesker med utviklingshemming blir akseptert som likeverdige mennesker.
  • At mennesker med utviklingshemming skal få reelle valgmuligheter til varierte bo-, arbeids-, aktivitets- og utdanningsmuligheter.
  • Å gi utviklingshemmede og deres pårørende best mulig kjennskap til sine rettigheter, samt veiledning om hvor de kan få dette.
  • Samarbeid med andre organisasjoner og offentlige etater og instanser om saker og tiltak for å bedre livskvalitet og levestandard for alle mennesker med utviklingshemming
  • Å spre informasjon om utviklingshemmedes rettigheter og levekår. På denne nettsiden finner du lenker til organsiasjoner, offentlig informasjon og viktige lover for utviklingshemmede og pårørende under Lupeorg.no/ekstern-informasjon.

Likemannsarbeid lokalt og sentralt

Likemenn skal være til hjelp og støtte. Arbeidet bygger på medlemmers erfaringer og fagkompetanse. Likemannsarbeid foregår mellom mennesker som er i samme livssituasjon. LUPE har et landsdekkende likemannskorps. Likemannsarbeidet drives av sentralstyret, fylkeslagene, lokallagene og fylkeskontaktene.

Kurs og opplæring av medlemmer og likemenn

Gjennom likemannsamlinger og kurs skoleres medlemmer til arbeidet som brukermedvirkere i kommuner og fylker. Dette er gratis for medlemmer.

Medlemskap

Alle enkeltpersoner kan bli medlem. Skoler, organisasjoner og andre instanser kan bli støttemedlem. Du finner mer informasjon om medlemskap, medlemsfordeler og innmelding under Lupeorg.no/medlemskap.