Reformgjennomføring i flere kommuner

Kommunenes økonomi, pressemelding.

Egenandeler for avlastningsopphold.

Spesialundervisninga, pressemelding.

Vertskommuneproblematikken, pressemelding.

Hjelpevergeoppnevning.

Reformgjennomføring i flere kommuner.