Arbeid med saker

Høring forskrift om bruk av tvang i nødsituasjoner.

Utarbeidet beredskaps- og varslingsplan for organisasjonen.

Hjertebosaken løst. 

Inntekter ca. kr 145.000. Utgifter ca. kr 134.000.