Første landsmøte og ordinært styre valgt

Arbeidsutvalget har stadig møter i Oslo. LUPE drives fra kjøkkenbenken, for ei tid!

Første utgivelse av medlemsbladet «Under Lupen».

18.-19. januar: Styremøte

1. mars: Styremøte der folder ble presentert, brev om tvangsflytting vedtatt.

11. mai: Styremøte, brev til NFPU-lokallag, stortingsgruppene, sos.dep.

1. juni: LUPEs første landsmøte ble arrangert på Vestre Haugen i Oslo – med alt det innebar av valg, fastsetting av vedtekter, arbeidsprogram og verving. Møteleder var Thor Henriksen. Vedtektdebatt: Takhøyden måtte og skulle være høy. 

Det første ordinært styre ble valgt: Ivar Tolstad (leder), Ole Kr. Berntsen (nestleder), Petter Tomren (sekretær), Berit Tomren (kasserer), Hans Otto Svendsen (styremedlem), Gunvor Berget (styremedlem), Astrid Aarø Engen (styremedlem), Ruth Lind (vara) og Per Gulbrandsen (vara).

AU er aktivt, også andre enn landsstyremedlemmene er med. AU tar den daglige drifta i organisasjonen, har ikke råd til så mange landsstyremøter.

25. juni: Avslag på søknad om driftstilskudd på grunn av organisasjonen syntes å ha et tidsbegrenset/situasjonsbestemt formål. 

14. august: Møte med Sosialdepartementet (IT-PT-PG)

22. november: Klagen vedrørende statlig driftstilskudd imøtekommet. Vi fikk kr. 25.000 i etableringstilskudd for 1991. 

Inntekter ca. kr 69.000. Utgifter ca. kr 46.000.