En ny organisasjon oppe og går

27. januar: Fellesmøtet på Bø. 30 representanter fra NFPU-lag og foreldreforeninger ved følgende institusjoner: Vestlh., Furuly, Grimebakken, Toftes gave, Åkershagan, Nordre Åsen, Vestre Haugen, Fossnes, Emma Hjorth, Dagsrudheimen. Samarbeidsgruppa for utviklingshemmede i og utenfor institusjoner en realitet.

4. februar: Brev til sosialkomiteen og sosialministeren – Fleksibel nedbetalingstid som reelt valg.

7. februar: Brev til lagene i etterkant av fellesmøtet på Bø.

Samarbeidsgruppa har stadig møter, hektisk aktivitet.

Tores svarbrev til Oppland fylkeslag av NFPU – eminent!

18. april: Møte med Sissel Stenberg i Sosialdepartementet.

26. april: Aulaen – «Har vi tenkt på alle?» Komite: K. Zahl, Ellen Johansen, Kristin Heffermehl og Hans Birch.

28. april: NFU’s landsstyremøte – Ivar og Odd suspendert fra alle tillitsverv, Petter refs.

5. mai: Brev til sosialkomiteen om reformgjennomføringa.

5. juni: Møte med sosialkomiteen. Vi får etter hvert gehør for noen av våre synspunkter og gjennomføringsmåten mildnes. Hva er tvangsflytting, hvor bodde foreldrene da den utviklingshemmede var 16 år?

16. juni: Fellesmøte i Oslo. Tiden inne for å vurdere forholdet til NFPU. Siste forsøk på dialog.

27. juli: Utsendelse av «Kokebok» – hvordan forholde seg til reformen, arbeid framover.

10. november: Interimsstyre dannet, LUPE er en realitet: Ivar Tolstad leder, Petter Tomren sekretær, Hans Birch, Kaj Zahl, Thor Henriksen, Ruth Lind. Møtet holdt i Kyrre Greppsgate 11. På møtet skulle synspunkter på situasjonen utveksles, eventuell etablering av ny organisasjon. Startopplegg, forutsetninger, arbeidsopplegg og markering av hva vi står for drøftet. Organisasjonen var etablert.

19. november: «Sånn er livet» i radio.

15. desember: Interimsstyremøte. Drøfting av oppgavefordeling, vedtektsarbeidet, folder og verving.