Den spede begynnelse

Sommer 1989: Dagsrudforeninga – undersøkelse blant pårørende om reformen og dens gjennomføring, ledende spørsmål iflg. NFPU.
Høsten 1989: Kontakt opprettes med andre institusjonslag.

26. november: Styremøte Dagsrud – vedtak om å invitere til fellesmøte med andre institusjonslag.