Etablering av nytt kontor

Etablering av nytt kontor, i drift fra slutten av året.

Egenandeler.

Taushetsplikt for hjelpeverger.

Skolering av tillitsvalgte.

Likemannsarbeid.

Høring om finansiering og brukerbetaling.