Den spede begynnelse

Sommer 1989: Dagsrudforeninga – undersøkelse blant pårørende om reformen og dens gjennomføring, ledende spørsmål iflg. NFPU.
Høsten 1989: Kontakt opprettes med andre institusjonslag.

En ny organisasjon oppe og går

27. januar: Fellesmøtet på Bø. 30 representanter fra NFPU-lag og foreldreforeninger ved følgende institusjoner: Vestlh., Furuly, Grimebakken, Toftes gave, Åkershagan, Nordre Åsen, Vestre Haugen, Fossnes, Emma Hjorth, Dagsrudheimen. Samarbeidsgruppa for utviklingshemmede i og utenfor institusjoner en realitet.

Arbeid med saker

Høring forskrift om bruk av tvang i nødsituasjoner.

Utarbeidet beredskaps- og varslingsplan for organisasjonen.

Hjertebosaken løst. 

Kontorlokaler i drift

Kontorlokaler i drift på RRD.

Juridisk hjelp til medlemmer. Økonomisk støtte.

Høring om tvang og maktbruk.

Ny leder og medlemskap i FFO

Ny leder etter landsmøtet 1995.

Høring om strafferettslig særreaksjon for psykisk utviklingshemmede som er fritatt for straff.

Sak om tilbud til psykisk utviklingshemmede.

Etablering av nytt kontor

Etablering av nytt kontor, i drift fra slutten av året.

Egenandeler.

Taushetsplikt for hjelpeverger.