SENTRAL LIKEMANNSAMLING 2021

På grunn av den usikre koronasituasjonen har sentralstyret besluttet å utsette samlingen til 2022.

Mere informasjon senere.