Tilbake til fortiden?

Klar tale fra miljøterapeut i Tromsø kommune: «Høyt over våre hoder tas avgjørelser som vil påvirke vår hverdag, enda høyere over hodene til de vi yter tjenester til.»

«Tromsø kommune går med enormt underskudd, strategien er å ta fra de som allerede har for lite. Kan konsekvensene ta oss tilbake i tid?»

Les hele artikkelen på Nordnorskdebatt.no